Często szukamy rozwiązania dalej niż istnieje taka potrzeba. Bardzo proste zdanie, ale jak prawdziwe w przypadku płyt spadkowych wycinanych przez naszą firmę.

Umiejętnie zaprojektowane spadków oraz rozwiązania dotyczące odprowadzenia wody z połaci dachowych to konieczność. Zdając się na nasze doświadczenie mają Państwo pewność, że zrealizowany projekt będzie odpowiednio przemyślany a tym samym spełni w 100% swoje funkcje.

Spadki styropianowe i wełniane

Poza projektami dostarczamy także specjalnie dobrane do nich płyty spadkowe i kliny (wełniane lub styropianowe – zależnie od projektu). Wszystkie nasze spadki, zarówno styropianowe jak i wełniane, charakteryzują się odpowiednimi parametrami.

Ze strony klienta niezbędna dla nas jest jedynie informacja:

 • jaki % spadku ma mieć projektowany spadek dachu
 • jaka zostanie zastosowana hydroizolacja ( membrana PCV, Papa, PEHD),
 • rysunek w wersji .dwg, ostatecznie .pdf ( przy mało skomplikowanych dachach) z zaznaczonymi miejscami odprowadzenia wody.
 • z jakiego materiału ma być wykonany docelowy produkt.( EPS, wełna dachowa lub każda inna termoizolacja dachowa)
 • do przesłania niezbędnych informacji służy formularz z możliwością przesłania zapytania wraz załączonym plikiem dostępny pod linkiem.

Co klient otrzymuje w zamian?

 • propozycję rozwiązania odprowadzenia wody z połaci dachowej, (przykładowy rysunek poniżej)Spadki wełniane - MODEL SPADKÓW RYS NR 1
 • łatwą i szybką możliwość zastosowania systemu. Od momentu zapytania do realizacji czasem wystarczy siedem dni.
 • zdecydowanie tańsze rozwiązanie od metod tradycyjnych opartych na wylewkach betonowych.

 

Dachy skośne, stosowane niegdyś znacznie częściej niż dachy płaskie zdecydowanie lepiej odprowadzały wodę. Wymagały one mniej szczelnych połączeń, a także nie występował problem znacznego obciążenia związanego z zaleganiem na dachu śniegu.
Obecne trendy architektoniczne coraz częściej zmuszają do zastosowania tego typu rozwiązań.

W skład elementów systemu, niezależnie od wykorzystanego materiały wchodzą:

Płyty spadkowe - kształtowanie-spadków

 

 • płyty koszowe
 • płyty spadkowe jednokierunkowe
 • płyty kalenicowe
 • odboje kominowe
 • kontrspadki

Kontrspadki stosujemy głównie w przypadku dużych obiektów przemysłowych, gdzie konstrukcja dachu jest nadana już na blasze trapezowej, a wpusty mamy usytuowane przy attykach lub w niewielkiej jej odległości celem rozprowadzenia wody w kierunku wpustów.

Ponadto w ofercie mamy Trójkątne kliny styropianowe najczęściej spotyka się w dwóch wymiarach: 5 x 5 cm i 10 x 10 cm. Stosuje się je w obróbkach papowych kominów, świetlików, ścian czy ogniomurów. Rozwiązanie to cechuje się zmniejszeniem kąta załamania papy termozgrzewalnej, dzięki czemu woda opadowa nie gromadzi się w pobliżu komina. Do przytwierdzenia klinów styropianowych do podłoża stosuje się plastyczny klej bitumiczny. W przypadku jednak gdy stosowane są kliny nie oklejone papą, należy je przykryć pasem papy podkładowej w celu zabezpieczenia klinów styropianowych przed stopieniem podczas procesu zgrzewania papy.

Kliny z wełny mineralnej i styropianu układane są bezpośrednio na podłożu lub też izolacji termicznej, możliwe jest także oklejenie klinów spadkowych pasem papy.

Kliny styropianowe mogą być także stosowane do profilowania połaci dachowych. Dla zaplanowanego kształtu pokrycia dachowego i jego spadku możliwe jest uformowanie go za pomocą klinów spadkowych.

Płyty spadkowe oraz kliny wełniane i styropianowe

Płyty spadkowe, w tym spadki wełniane i styropianowe, dzięki zastosowaniu różnych grubości początkowych i końcowych, mogą być wykorzystane do wyprofilowania spadku na każdym praktycznie rodzaju dachu. Styropianowe kliny mocuje się do podłoża  przy użyciu trwale plastycznego kleju bitumicznego lub za pomocą łączników, których projekty oferujemy naszym klientom w cenie dostawy. Dlatego nasze spadki to rozwiązania tak wytrzymałe i uniwersalne.

Przykładowe projekty